שיוור בלייזר

שיוור בלייזר – גל תעשיות

כחלק משלים למחלקת הציוד הסובב, חברת "גל-תעשיות", הקימה את מחלקת השיוור במכשיר לייזר או בעזרת אינדיקטורים/שעונים (לפי דרישת הלקוח).

השיוור נעשה בין שני צירים המחוברים בעזרת מצמד/מקשר, וזאת בכדי למנוע/לבטל רעידות, בלאי ואף שבר במערכת.

השיוור בלייזר נעשה בעזרת מכשירים של חברת "Proof-tecnick" הגרמנית, המופעלים ע"י צוותים מקצועיים ובעלי נסיון. בסוף תהליך השיוור הלקוח מקבל לידיו תדפיס עם נתוני השיוור הסופיים.

חברת גל תעשיות משווקת מזוודות שימסים מנירוסטה מדגמים A,B,C,D,E , ובעוביים של 0.05 מ"מ ועד 2 מ"מ, או לפי דרישת הלקוח.

שיוור בתעשייה הוא התהליך של יישור שני צירים או יותר יחד, לטווח נסבל (סיבולת). התהליך הוא הכרחי לפני הפעלה ראשונית של מכונות ציוד סובב וגם אם המכונות הוזזו לאחר עבודות אחזקה.
חוסר שיוור בציוד סובב גורם לעלויות גבוהות לתעשייה, נזקים מוקדמים למכונות, הפסדים בייצור וצריכת אנרגיה עודפת. חוסר שיוור היא התקלה הכי נפוצה בציוד סובב, ציוד שאינו מיושר כראוי יכול לעלות ב20%-30% בזמן הפעלה, חלקי חילוף, מלאי ועלויות אנרגיה.