מערכות שטיפה בלחץ

מערכות שטיפה בלחץ – גל תעשיות

בכל מפעל או מתקן מותקנת מכונת שטיפה בלחץ קיטור, בגלל דרישות בטיחות לנפיצות ובגלל הצורך בנקודת שטיפה בכל קומה במתקן, עלתה הדרישה למקם את מכונות השטיפה מחוץ למתקנים, ולהתקין ממקום המכונה צנרת לחץ מפלב"מ ולספק נקודות קבועות ללחץ מים ברחבי המתקן.

בנוסף המחלקה נותנת שירותי מכירה ושיפוץ למגוון היצרנים. השיפוצים כוללים : איתור תקלות, שיפוץ משאבות, החלפת חלקים פגומים ושיפוץ כללי שבסיומו מתבצעת הרצה ובדיקה בלחץ. למחלקה מלאי אביזרים למכירה הכולל בין היתר: צנרת לחץ ייעודית למכונות שטיפה בלחץ וקיטור, רובים, ווסתים, דיזות שונות ועוד.