אחזקה מכאנית למפעלים ומתקנים

אחזקה מכאנית למפעלים ומתקנים – גל תעשיות

כאן בגל תעשיות אנו משתמשים במספר שיטות של אחזקה.

 1. אחזקה מונעת (Preventive maintenance):

לאחזקה מונעת יש את המשמעויות הבאות:

א. הטיפול ושירות על ידי צוותים מיומנים למטרת שמירת ציוד ומתקנים במצב פעולה תקין ומשביע רצון על ידי בדיקות שיטתיות, איתור ותיקון של תקלות לפני שהם מתרחשות או לפני של הן מתחילות לפתח פגמים רציניים.

ב. אחזקה הכוללת בדיקות, מדידות, התאמות והחלפת חלקים שמבוצעים למטרה הייחודית למנוע מתקלות להתרחש.

המטרה העיקרית של אחזקה מונעת היא למנוע את התוצאות של כשלים בציוד. ניתן להשיג את זה על ידי מניעת הכשל לפני שהיא מתרחשת שאחזקה מתוכננת ואחזקת מצב עוזרות להשיג. האחזקה מתוכננת לשמור ולשחזר ציוד בצורה נאמנה על ידי החלפת חלקים בלוים לפני שהם ממש נכשלים. פעילויות אחזקה מונעת כוללות שיפוץ חלקי או מלא בתדירות קבועה, החלפת שמנים, סיכוך, התאמות מנוריות וכו'. בנוסף צוותים יכולים לתעד ציוד בלוי כדי שהם ידעו מתי להחליף או לתקן חלקים בלוים לפני שהם גורמים לכשל מערכתי. תוכנית אחזקה מונעת אידיאלית היא מניעת כל הכשלים בציוד לפני שהם מתרחשות.

 1. אחזקת שבר (Corrective maintenance):

אחזקת שבר היא זיהוי, בידוד ותיקון של תקלה, שהציודים, מכונות, או מערכות התקולים יוחזרו למצב הפעלה תקין בתוך הסיבולות וההגדרות שנקבעו לפעילות תקינה של הציוד. אחזקת שבר מתייחסת לפעילויות המתרחשות רק לאחר שכשל קרה, לכן היא אסטרטגיה רטרואקטיבית.

העלויות הכרוכות באחזקת שבר הם:

 • – עלויות תיקונים.
 • – אובדן בייצור.
 • – אובדן במכירות.

התהליך של אחזקת שבר מתחיל האבחון נכון של התקלה ולקבוע מה גרם לה.

שלב האבחון כולל:

 • – בדיקות פיזיות של המערכת.
 • – שימוש במערכות ממוחשבות.
 • – תשאול מפעילים.
 • – ועוד.

חשוב מאוד למצוא מה גרם לתקלה כדי לפעול בהתאם ומודע למרכיבים המרובים ותקלות מערכתיות שעשויים להתרחש בזמן התקלה.

 1. אחזקה חזויה (Predictive maintenance):

המטרה של אחזקה חזויה היא ראשית לחזות מתי כשל בציוד התרחש, שנית למנוע את הכשלים מלהתרחש על לידי פעולות אחזקה. ניטור תקלות עתידיות מאפשר פעילות אחזקה להיות מתוכננות מראש, לפני שכשל מתחיל. אידיאלית אחזקה חזויה מאפשרת שתדר פעילות האחזקה להיות נמוכות ככל האפשר כדי למנוע פעילויות אחזקה לא מתוכננות, ללא העלויות של עשייה מרובה מידי של אחזקה חזויה.

ניתן לחזות תקלות באחד ממספר שיטות. השיטה הנבחרת צריכה להיות יעילה החיזוי תקלות וגם לתת מספיק זמן לפני כדי לבצע את עבודת האחזקה עצמה.

חלק מהשיטות כוללות:

 • – אנליזת רעידות.
 • – אנליזת שמנים.
 • – הדמיה תרמית.
 • – תיעוד ממושך בציוד.

בחירת השיטה המתאימה חשובה מאוד וצריכה להיעשות יחד עם יצרן הציוד ומומחים.

אחזקה חזויה עובדת בצורה יעילה כאשר מבצעים פעילויות אחזקה רק כאשר כשל צפוי להתרחש המוביל לחיסכון בעלויות:

 • מזעור הזמן שהציוד מתוחזק.
 • עליית זמן תפוקה.
 • צמצום עלויות של חלקי חילוף וציוד.

אצלנו בגל תעשיות יש צוותים של מומחים באחזקה מכאנית היכולים להגיע אליכם למפעל או למתקן למטרת ביצוע עבודות אחזקה מכאנית מכל סוג, כגון, אחזקת ציוד סובב, אחזקת ציוד הידראולי ואחזקת ציוד מכאני אחר::

• אחזקת ציוד סובב:

החלפת מסבים.

החלפת אטמים ואטמים מכאניים.

שיוור בלייזר.

איזון דינמי נייד.

בדיקת רעידות ואיתור תקלות.

ועוד.

• אחזקת ציוד הידראולי:

שיפוץ משאבות.

שיפוץ בוכנות.

שיפוץ יחידות כוח הידראוליות.

ועוד.

ציוד מכאני אחר כגון:

כננות וציוד הרמה.

מגופים ופורקי לחץ.

מערכות אוויר דחוס.

מערכות שטיפה בלחץ.

ראקטורים מתכתיים ומצופים.

ועוד.

עבודות האחזקה מתבצעות ע"י צוותים מקצועיים ובעלי ניסיון הכוללים מכונאים וחשמלאים מוסמכים. ישנם צוותים העובדים באופן שוטף וצמוד במספר מפעלים ומתקנים בדרום.