העמדת מפעל צינורות הים התיכון יום שלישי, 25 אוגוסט 2020
בימים אלו חברת גל תעשיות מבצעת פרוייקט העמדת מכונות במפעל החדש של צינורות המזרח התיכון. המפעל מעתיק את פעילותו מניר-צבי לאזור הדרום ובכך פותח עשרות משרות חדשות באזור הפריפריה.
העבודה כוללת פריקת עשרות מכולות, כולל ציוד כבד השוקל עשרות טונות, הובלתו למקום, העמדתו, פילוסו וקיבועו על פי תוכניות עד להפעלה מלאה של המפעל.
המכונות במפעל החדש יוצרו על ידי חברת סלמרס ההולנדית והעבודה נעשית בפיקוח שלהם.