סוגי תבריגים יום שלישי, 20 אוגוסט 2019

סוגי תבריגים – גל תעשיות

בורג הוא פרק מכונה, בעל קנה בקוטר מוגדר, שעליו חרוט קו לולייני. ראש הבורג נועד לאחיזתו של כלי אשר מקנה לבורג תנועה סיבובית והפעלת כוח. ניתן למצוא ראשים בעלי צורות רבות כגון משושה, פיליפס, חריץ וכו',כל ראש והכלי המתאים לו.

1

אום זהו פרק מכונה, בעל קדח בקוטר מוגדר, שעליו חרוט קו לולייני. צורתו החיצונית של האום נועדה לאחיזתו של כלי המקנה לאום תנועה סיבובית ומאפשר הפעלת כח.

2

הברגה היא תבריג העשוי על פרק מכונה שאיננו בורג או אום. הברגה יכולה להיות פנימית או חיצונית. לדוגמא: הברגת צינורות, הברגה בבלוק של מכונית וכו'.

3

פרופיל התבריג

הקניית פרופיל מסוים לכלי החורץ את התבריג בתוך החומר , מאפשרת ליצור הברגות בעלות פרופילים שונים. הנפוצים שבהם מופיעים באיורים הבאים.

4

תבריגים טרפזיים ומרובעים מומלצים לשימוש בבורגי הנעה. לדוגמא בורג מוליך במחרטה, מכבשים מכניים, בורג מוליך בברזים וכו'. ייצור של תבריגים מרובעים ותבריגים טרפזיים, יקר יחסית מכיוון שישנו צורך בהסרת הרבה חומר מהעובד והכוחות הגדולים הפועלים על הכלי החרוט.

תבריג משולש מוצא שימוש נרחב בכל התחומים . אנו נכיר אותם כבורגי הידוק (סטנדרטים).

פרופיל שיני משור משמש במקומות בהם יש צורך בנעילה חזקה והבטחתה. התבריג מאפשר העברה סבירה של כוחות רק בכיוון אחד. יש שתי גרסאות של הפרופיל הנ"ל:

 1. זווית הצלע השיפועי הינה 45 מעלות והצלע השני ניצב לציר התבריג. השיניים מקוטעות מבחוץ ומבפנים.
 2. זווית השן 33 מעלות כאשר הצלע השיפועי 30 מעלות והצלע השני 3 מעלות השיניים מקוטעות בקוטר החיצוני ומעוגלות בפנים.

תבריג עגול שימושי ביצירת הברגות על חלקי מכונה דקי דופן (לדוגמא הברגה על קנה של נורת ליבון). שימוש רחב בפרופיל עגול מוצא מקום בבורגי הנעה כדוריים הנדרשים לדיוק גבוהה (ללא חופש בין האום לבורג).

באיור הבא ניתן לראות בורג ואום (תבריג חיצוני ופנימי) וסימונים של המאפיינים היסודיים של התבריג.

6

d – קוטר המזהה של התבריג (לעיתים מכונה קוטר זה בטעות – הקוטר החיצוני של התבריג)

d1 – קוטר הגרעין של התבריג (לעיתים מכונה קוטר זה – הקוטר הפנימי של התבריג).

L – אורך התבריג.

L1 – אורך הבורג.

h – מעלה התבריג, או פסיעת התבריג, או כריכת התבריג בתבריגים רגילים.

t עומקו התיאורטי של התבריג. העומק המעשי מושפע מעיגול או קיצוץ פרופיל השן.

φ – זווית פרופיל השן.

תבריג שמאלי

התבריגים נבדלים זה מזה גם בכוון ההתקדמות ביחס לכוון הסיבוב. מכאן באה החלוקה לתבריגים ימניים ולתבריגים שמאליים.

7

בורג ימני הוא כזה שסיבובו עם כיוון השעון מקרב אותו אל משטח A, בורג שמאלי הוא כזה שסיבובו עם כיוון השעון מרחיק אותו ממשטח B, לתבריג השמאלי חשיבות רבה בתחום הבטיחות וכן במותחנים למיניהם.

זיהוי התבריג ותקן

 1. מדידת תבריג מטרי:

קיימים מכשירים רבים למדידת תבריגים על מנת לוודא כי יוצרו בהתאם לדרישות שהוצבו כלפיו. אך כאן נכיר רק מכשירים למדידות הבסיסיות, המאפשרות לזהות את התבריג ולשייכו לתקן המתאים.

8

 1. מדידת תבריג אינצ'י:

שיטת המדידה של תבריג אינצ'י זהה לשיטת המדידה של תבריג מטרי. השוני הוא -בקריאת המדידה.

 • קוטר המזהה של תבריג אינצ'י נתון בדרך כלל בצורת שבר פשוט או מעורב ואם משתמשים בזחון קשה לעבוד עם חלוקה אינצ'ית, מוצעת כאן טבלה חלקית להמרה של מידות אורך אינצ'יות למידות המטריות. הטבלה מייצגת קטרים נפוצים של התבריגים האינצ'יים. יכולת לזכור את הטבלה תקל בעתיד על זיהוי התבריגים השונים.

9

 • בתבריגים אינצ'יים מעלה התבריג נמדד בכמות הכריכות (פסיעות) לאורכו של אינצ' אחד, על המדידים של לעיתים על יד הסימון, מופיע גם מסרק ההברגות האינצי'ות מסומנת כמות הכריכות כספרה ותוספת האות G. לעיתים על יד הסימון, מופיע גם שבר פשוט המציין קוטר מזהה של התבריג בתקן Withwort.

תקנים נפוצים

התקן הבריטי:

 • BRITISH STANDARD WITHWORT) – BSW; WH; W) – תבריג רגיל
 • BRITISH STANDARD FINE) – BSF) – תבריג עדין
 • BRITISH STANDARD PIPE) – BSP) – תבריג לצינורות
 • BRITISH STANDARD PIPE TAP) – BSTP) – תבריג קוני לצינורות
 • BRITISH ASSOCIATION) – BA) – תבריג עדין מאוד

בתקנים בריטיים זווית השן היא 55 מעלות, פרופיל התבריג מעוגל בקוטר הפנימי ובקוטר החיצוני. התבריגים (חוץ מ – B.A) מסומנים על ידי שם התקן ועל ידי הקוטר המזהה.

"W 3/16"; "BSF 1/2"; "BSP 1"

תבריג עדין מאוד (B.A) שונה בזווית השן (47.5 מעלות), קוטרו המזהה של התבריג מסומן על ידי מספר סידורי ושימושו בקטרים הקטנים מ- 6 מ"מ.

התקן האמריקאי הלאומי – U.S.ST :

 • UNIFIED NATIONAL COARSES) – UNC) – תבריג גס
 • UNIFIED NATIONAL FINE) – UNF) – תבריג עדין
 • UNIFIED NATIONAL EXTRA FINE) – UNEF) – תבריג עדין מאוד
 • NATIONAL PIPE TAP) – NPT) – תבריג לצינורות
 • SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENG.) – SAE / UNF) – תעשיית המכוניות האמריקאית

בתבריגים אמריקאים זווית השן היא 60 מעלות, פרופיל התבריג מקוטע בקוטר הפנימי ובקוטר החיצוני. תבריגים בתקן המאוחד ,(UNIFIED) יסומנו על ידי התקן והקוטר המזהה ומספר הכריכות לאינצ'.

UNC 1/4" – 16; UNF 1/2"- 20; UNEF 5/8"- 24

התבריגים האמריקאים SAE ו-NPT יסומנו על ידי קוטר המזהה והתקן.

NPT 1"; 3/4" SAE

בתבריגים הקטנים מ "1/4 בתקן המאוחד קוטרו המזהה של התבריג מסומן על ידי מספר סידורי.

UNC-5; UNF-10

התקן האירופאי הבין לאומי ( SI – SYSTEM INTERNATIONAL) :

M – תבריג מטרי רגיל

M x h – תבריג מטרי עדין – (h הוא גודל המעלה)

בתקנים מטריים זווית השן היא 60 מעלות, פרופיל התבריג מעוגל בקוטר הפנימי ומקוטע בקוטר החיצוני. התבריג המטרי הרגיל מסומן על ידי האות וגודל הקוטר המזהה M.

M16; M20; M6

התבריג העדין מזוהה על ידי האות M וגודל הקוטר המזהה כפול גודל המעלה:

M16x1.5; M20x2; M10x0.7

BSP – תבריג לצינורות

10

11

NPT – תבריג לצינורות

12

13

טבלאות קדחים עבור מברזי

14 15 17 18