הרכבת מסבים ובחירת טולרנסים נכונים יום שני, 17 אוגוסט 2020

ישנה חשיבות רבה לאופן בו ממוקם מיסב, אורך החיים של המיסב ותפקודו מושפעים באופן ישיר מהאפיצויות שבין המיסב לבית המיסב ולצירו.

בכדי לנצל באופן מלא את תפקודו של המיסב ואת נשיאת העומס אותו הוא מסוגל לשאת, המיסב חייב "לשבת" באופן מלא ביחס לרוחבו בכדי שהעומס יתחלק באופן שווה על רכיבי המיסב.

בחירת הטולרנסים מושפעת מכמה פרמטרים עיקריים:

עומס – כיוון העומס, והאם העומס דינאמי, סטטי או לא מוגדר.
טבעת דינאמית וטבעת סטטית – טבעת חיצונית מסתובבת וטבעת פנימית נייחת או טבעת חיצונית נייחת וטבעת פנימית מסתובבת.
השפעת העומס על הטבעות – איך העומס משפיע על כל טבעת (עומס דינאמי או סטטי על הטבעת).

איור 1

לאחר זיהוי של הפרמטרים ניתן יהיה לסווג את האופן שבו עובד המיסב על פי הטבלה הנ"ל ולקבוע את סוג האפיצויות בין המיסב לבית המיסב ולצירו.

ישנם שלושה סוגי אפיצויות : אפיצות מעבר, אפיצות מרווח ואפיצות מדחק.

לכל אחת מסוגי האפיצויות קיימות מס' אופציות של טולרנסים מקובלים.

להלן סכמה המתארת את סוגי הטולרנסים הפופולאריים ואת מידת האפיצות שלהם ביחס לציר או לבית המיסב.

image

בחירת אפיצויות לאחר זיהוי תנאי העבודה של המיסב:

ישנם שתי שיטות לבחירת אפיצויות "הגל האחיד" ו- "הקדח האחיד".

מיסב היינו חלק סטנדרטי ולא רצוי לשנות את המבנה שלו כדי לא לפגוע בתכונותיו ולכן, כאשר נרצה לבחור את האפיצות בהרכבת מיסב המיסב הוא זה שיהיה "האחיד". לדוגמה: כשנבחר את האפיצות בין הטבעת החיצונית של המיסב לבין בית המיסב נשתמש בשיטת "הגל האחיד" והשינויים יבוצעו אך ורק בבית המיסב.

בשיטות הנ"ל קדחים מסומנים באותיות גדולות A-Z וגלים מסומנים באותיות קטנות a-z.

שיטת הקדח האחיד – יבוצעו שינויים רק בגל image

  • השדות שמרוחקים מתחת לקו האפס מסומנים באותיות. a-g
  • השדה שנצמד לקו האפס מסומן באות h
  • השדות שמשני צידי קו האפס מסומניםבאותיות. j – k 
  • השדות שמרוחקים מעל לקו האפס מסומנים באותיות m-z 

שיטת הגל האחיד – יבוצעו שינויים רק בקדח image

  • השדות שמרוחקים מעל לקו האפסמסומנים באותיות A-G
  • השדה שנצמד לקו האפס מסומן באות H
  • השדות שמשני צידי קו האפס מסומנים באותיות J-K
  • השדות שמרוחקים מתחת קו האפס מסומנים באותיות M-Z

המספרים הצמודים לאותיות מייצגים את רמת הדיוק (דירוג הסיבולת).

ככל שהמספר נמוך יותר כך רמת הדיוק גבוהה יותר וההפך כמצוין בגרף הבא.

image

לצורך המחשה ניקח מיסב בעל קוטר פנימי של 50 מ"מ, לאחר קביעת התנאים בהם הוא עובד הוחלט שהטבעת הפנימית שלו צריכה להיות באפיצות מרווח ביחס לציר .H7/f

במצב זה אנו עובדים בשיטת הקדח האחיד כיוון שלא ניתן לשנות את קוטרו ההפנימי של המיסב.

האותיות קובעות באיזה אפיצות אנו נמצאים, ה"אחיד" שבמקרה זה הוא הקדח תמיד יהיה H וה"משתנה" יהיה זה שיקבע באיזה אפיצות אנו נמצאים במקרה הזה f (אפיצות מרווח).

המספר שצמוד לאות הוא זה שיקבע את רמת הדיוק ביחס למידה הנומינלית (ישנה טבלה לכל אחת מהשיטות) , במקרה זה הטולרנס המותר בציר היינו (-50) – (-25) במיקרונים, זאת אומרת שמידת הציר תנוע בין 49.975-49.950.

כמו כן , קיימים עוד פרמטרים המשפיעים על בחירת הטולרנסים המתאימים למיקום המסב :

קוטר חיצוני ופנימי של המסב
טמפ' העבודה
סוג המסב
חומר המבנה של בית המסב וצירו
הרכבת מסבים בצורה לא נכונה יכולה להשפיע על תפקוד ואורך החיים של מכונה שלמה ולכן, כדאי שאדם שמרכיב מסב למכונה יהיה בעל ההכשרות המתאימות.

 

טל חדר, מהנדס מכונות

בגל תעשיות הידראוליקה בע"מ